Přihlášení
Informace
Datum:05. 02. 2023
Čas:12:30
Svátek:Dobromila

* Výjezdy č. 30 - 33/2017 – Odstraňování následků po silné vichřici

V neděli 29. října 2017 zasáhla ČR silná vichřice. Naše jednotka v průběhu neděle vyjela celkem ke 4 událostem – ve třech případech odstraňovala popadané stromy a v jednom případě odstraňovala spadlý bilboard.

Výjezd č. 30/2017 – Technická pomoc – odstranění stromu v Doubravčicích

Datum: 29. 10. 2017

Čas: 07.01 – 08.33 hod.

Místo: Doubravčice, centrum obce

Technika/počet zasahujících hasičů: Tatra 815 CAS 32 / 1 + 3, DA Ford Transit / 1 + 2

Jednotky: JSDHO Doubek

Popis události: Po příjezdu na místo zásahu bylo provedeným průzkumem zjištěno, že vlivem silného větru došlo k pádu stromu na komunikaci. Strom byl pomocí motorové řetězové pily rozřezán na menší kusy, které byly uklizeny mimo komunikaci. Komunikace byla následně vyčištěna od úlomků větví a listí. Po dobu zásahu bylo prováděno kyvadlové řízení dopravy. Po ukončení zásahu byl proveden průzkum okolí za účelem odstranění dalších stromů. Průzkumem byly zjištěny další dva spadlé stromy na komunikaci - na křižovatce mezi obcemi Doubravčice a Vrátkov a v obci Zahrady u Vrátkova. Oba stromy byly rozřezány a odklizeny mimo komunikaci. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.Výjezd č. 31/2017 – Technická pomoc – odstranění stromu v Doubravčicích

Datum: 29. 10. 2017

Čas: 10.28 – 11.50 hod.

Místo: Doubravčice, ul. Akátová 257

Technika/počet zasahujících hasičů: Tatra 815 CAS 32 / 1 + 3, DA Ford Transit / 1 + 5

Jednotky: JSDHO Doubek

Popis události: Po příjezdu na místo zásahu bylo provedeným průzkumem zjištěno, že vlivem silného větru došlo k vyvrácení stromu, který byl opřen o další strom a svým pádem by mohl ohrozit RD oznamovatele. Vyvrácený strom byl pomocí motorové řetězové pily odříznut a pomocí lana odtažen na bezpečné místo. Po provedeném průzkumu nejbližšího okolí s negativním výsledkem se jednotka vrátila zpět na základnu.Výjezd č. 32/2017 – Technická pomoc – odstranění spadlého bilboardu v Úvalech

Datum: 29. 10. 2017

Čas: 13.06 – 14.56 hod.

Místo: Úvaly, čerpací stanice Benzina

Technika/počet zasahujících hasičů: Tatra 815 CAS 32 / 1 + 3, DA Ford Transit / 1 + 5

Jednotky: JSDHO Doubek

Popis události: Po příjezdu na místo zásahu bylo provedeným průzkumem zjištěno, že u Čerpací stanice Benzina leží převrácený bilboard, který inzeruje nabízené občerstvení čerpací stanice. Jednalo se o kovový rám, do kterého byl pomocí pružného motouzu upevněn bilboard z plachtoviny. Rám byl na dvou místech zatížen pomocí betonových desek a vlivem větru došlo k jeho převrácení. I když bilboard nezasahoval do komunikace, jednotka provedla vyjmutí plachtoviny z kovového rámu a odtažení kovového rámu blíže k čerpací stanici. Následně byla sejmutá plachtovina s reklamním textem předána přítomné obsluze čerpací stanice.Výjezd č. 33/2017 – Technická pomoc - spadlý strom na elektrické vedení v Babicích

Datum: 29. 10. 2017

Čas: 15.26 – 17.05 hod.

Místo: Babice, areál bývalého muničního skladu

Technika/počet zasahujících hasičů: Tatra 815 CAS 32 / 1 + 3, DA Ford Transit / 1 + 5

Jednotky: JSDHO Doubek, JSDHO Babice, JSDHO Mukařov, HZS Říčany

Popis události: Po příjezdu na místo zásahu bylo provedeným průzkumem zjištěno, že po zapnutí el. proudu došlo u sloupu, poblíž transformátoru bývalého vojenského muničního skladu v obci Babice, ke zkratu na el. vedení a pádu el. drátů na zem. Zkrat byl způsoben stromem, který se dotýkal el. vedení. Na pokyn velitele zásahu zůstala naše jednotka na místě a čekala na příjezd pracovníků rozvodných závodů ČEZ. Po jejich příjezdu bylo provedeno bezpečné odpojení el. energie a spadlý strom byl následně místní jednotkou SDH Babice rozřezán a odstraněn.
| Oficiální stránky SDH Doubek | vytvořeno v phpRS | WebMaster | Optimalizace: IE, Firefox, Chrome, Opera | 2010 |