Přihlášení
Informace
Datum:28. 09. 2021
Čas:18:46
Svátek:Václav

* Pozor na vysoké teploty a bouřky

Vysoké teploty napomáhají vzniku požáru a také rychlému šíření především ve venkovním prostředí. Proto dbejte zvýšené opatrnosti při  manipulaci s otevřeným ohněm zvl᚝ v době nadměrného sucha. 
Hasiči v roce 2009 likvidovali téměř 6000 požárů v přírodním prostředí jako jsou například lesní porosty, zemědělské plochy, volné skládky odpadů a louky. Škody dosáhly téměř 73 miliónů korun.


Slunečné počasí láká k pobytu v přírodě, u vody, na zahradě a s tím spojené pálení ohňů, grilování. Ze zákon o požární ochraně (zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů) - všichni občané si musí při pálení počínat tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 20 000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 000 Kč.
 
Co dělat, když nás venku zastihne bouřka?
 
Během bouřky nevycházejte zbytečně ven a raději si neplánujte výlety, pokud předpověï hlásí výskyt bouřek.
 
Pokud se v době bouřky nacházíte venku, schovejte se. Bezpečný úkryt před bleskem poskytují budovy, zejména velké objekty s  ocelovou nebo železobetonovou konstrukcí, obecně pak veškeré stavby chráněné hromosvodem. V přírodě se můžete bezpečně schovat v hustém lese a háji, nižším porostu nebo úzkém údolí.
 
Naopak se rozhodně neschovávejte pod osamělými stromy, na  okraji lesa, pod převisy nízkých skal, či v menších staveních bez hromosvodu. Velké bezpečí neskýtají ani velká stavení s porušenou statikou (např. zpustlé polorozpadlé objekty), kde v případě úderu blesku hrozí další narušení zdiva a zřícení.
 
Největší nebezpečí zásahu bleskem hrozí při pobytu v otevřeném terénu a na vyvýšených místech, v bezprostřední blízkosti železných konstrukcí (sloupy elektrického vedení), vysokých osamocených stromů nebo vodních ploch. Nikdy se za bouřky neopírejte o zeï či skalní stěnu.
 
Během bouřky nezůstávejte na kopcích a holých pláních. Překvapí-li vás bouřka na rozlehlé holé pláni, rozhodně nepokračujte dál v chůzi a  nezůstávejte ve skupině. Nejbezpečnějším řešením je  přečkat bouřku v  podřepu s nohama a rukama u sebe – na zem si rozhodně nelehejte.
Jelikož je blesk jak známo silný elektrický výboj atmosférického původu, velké nebezpečí hrozí při koupání, windsurfingu, plavbě v loïce, příliš bezpečné není ani telefonování, či práce s elektrickými a  plynovými spotřebiči.
 
Nezdržujte se v blízkosti potoků nebo na podmáčené půdě. Vhodný úkryt nepředstavuje ani stan či malá jeskyně ve skále. Sezení na  izolační podložce (karimatka, batoh) vás před přímým zásahem blesku neuchrání.
 
Za bouřky venku pokud možno nepřenášejte kovové předměty – fungují totiž jako hromosvod.
 
Při pobytu v přírodě během bouřky neutíkejte ani se neschovávejte pod osamocenými stromy, v obou případech by vás blesk mohl zasáhnout.
Bouřka je nejvíce nebezpečná do vzdálenosti 3 km (tj. zhruba 9 s mezi hřměním a bleskem), ale v bezpečném úkrytu raději zůstaňte až do doby, než bude bouře alespoň 10 km vzdálená (tj. zhruba 30 s mezi hřměním a bleskem).
 
Při hledání úkrytu před bouřkou pamatujte také na to, že ji doprovází nejen blesky, ale často i silný vítr, který také představuje riziko. Proto se držte v bezpečné vzdálenosti od vysokých stromů (hrozí vývraty, nebezpečné odletující větve můžou způsobit vážná zranění), nebo sloupů elektrického vedení (shozené dráty mohou být stále pod proudem).
 
Pokud vás zastihne bouřka v automobilu, nemusíte se blesku příliš obávat. Jestliže necháte okna i dveře zavřená, poskytne vám plechová karoserie spolehlivou ochranu. V případě silných nárazů větru však dávejte pozor na padající stromy či větve, je rovněž třeba přizpůsobit rychlost a styl jízdy extrémním povětrnostním podmínkám, popř. zcela zastavit a přečkat nepřízeň počasí v autě zaparkovaném na bezpečném místě.
 
Pokud jste v budově, během bouřky se raději zdržujte na suchém místě a dále od vodovodu, kamen, elektrospotřebičů, zásuvek a telefonu. Nezapomeňte zavřít okna a odpojit z elektřiny televizor a další přístroje, jejichž součástí je obrazovka.
 
Během bouřky dávejte pozor na vodu a všechny látky, které snadno vodí elektřinu. Když však přece jen dojde k nehodě, první pomoc při  úrazech bleskem je stejná jako při ostatních úrazech způsobených elektrickým proudem a při popáleninách. Podle stavu zraněného bývá často nezbytné použít umělé dýchání, srdeční masáž, protišoková opatření apod.
 
V roce 2009 blesk způsobil požár v 61 případech.
 
Pokud je lidský život, zdraví popř. majetek v bezprostředním ohrožení, volejte hasiče na číslo 112 nebo 150. 
 | Oficiální stránky SDH Doubek | vytvořeno v phpRS | WebMaster | Optimalizace: IE, Firefox, Chrome, Opera | 2010 |