Vaše osobní údaje na našem serveru:

1. Jsme povinni chránit soukromí našich uživatelů.
Pokud se tedy rozhodnete využívat našich služeb, můžete si být jisti, že vaše soukromí a osobní údaje budou chráněny a zadané údaje budou použity pouze k účelům, pro které nám je svěříte. Vaše osobní údaje nebudou v žádném případě předány nikomu dalšímu, pokud se pro to sami nerozhodnete.

2. Shromažďování a uchovávání osobních údajů:
Osobní údaje jsou získávány a uchovávány pouze pro účely, které se rozhodnete využívat.

3. Registrace do služby "Čtenář"
Uživatelé služby "Čtenář" zadávají při registraci svojí přezdívku případně své jméno a E-mailovou adresu, na kterou vám budou zaslány registrační údaje a abychom vám mohli zasílat vyžádané informace o nových článcích a nabídkách na slevy, dále si zvolíte heslo (pro přihlášení do služby čtenář). V žádném případě tyto zadané údaje nepředáváme nikomu dalšímu. Po vyplnění registračního formuláře budete dotázáni, zda souhlasíte (ANO) s bezplatným uložením výše zmíněných osobních údajů v naší databázi. Viz také Registrace.

4. Novinky
Máte-li zájem, budeme vám zasílat emailem informace o nových článcích a změnách na stránkách. Zasílání informací si můžete vyžádat při registraci čtenáře, případně při úpravě vaší registrace. Zasílání novinek lze kdykoliv zrušit, pokud si nebudete přát nadále informace na svou emailovou adresu dostávat.

5. Odpověď na inzerát prostřednictvím formuláře na Inzerci
Je možnost, jak odpovědět na inzerát prostřednictvím Inzerce.
Vyplněný formulář bude odeslán přímo zadávajícímu inzerátu na jehož inzerát odpovídáte.

6. Cookies
Náš server používá funkci internetových prohlížečů, tzv. "cookie", abychom získali informace o chování našich uživatelů, např. počet návštěv a shlédnutí stránek. Cookies jsou malé textové soubory, které prohlížeč umisťuje na harddisk počítače. Zaznamenává anonymní údaje o chování uživatelů, např. jaký druh prohlížeče naši uživatelé používají. Nepoužíváme cookies proto, abychom získávali osobní informace nebo další informace.

V žádném případě nezpřístupňujeme Vaše osobní údaje nikomu dalšímu. Používání cookies můžete také kdykoliv ve svém prohlížeči zakázat, případně požadovat informaci o použití cookie, takže se vždy znovu rozhodnete, zda cookie přijmete nebo ne. Rozhodnutí odmítnou cookie nijak neovlivní využití služeb u nás, kromě toho, že se budete muset ručně přihlásit, jestliže jste zaregistrovaným čtenářem.

7. Obecné informace
Shromažďujeme obecné informace o chování svých uživatelů. Tyto informace, které ukládáme zahrnují údaje o tom, jaké prohlížeče, operační systémy a providery připojení k internetu naši uživatelé používají, informace o IP adresách apod. Dále také zaznamenáváme, z jakých stránek k nám uživatelé přicházejí a také datum a trvání jejich návštěvy. Tyto údaje ovšem nejsou uloženy ve spojitosti s jednotlivými uživateli.

8. Jak nakládáme se získanými údaji
Jak už bylo zmíněno výše, shromažďujeme údaje našich uživatelů, abychom mohli poskytovat dobré služby. Můžete si být ovšem jisti, že získáváme pouze údaje nezbytné pro provoz příslušných služeb a používáme je striktně pouze k účelu, pro který byly shromážděny.

9. Bezpečnost uložených dat
Náš server využívá technické i administrativní prostředky pro zajištění osobních údajů před náhodnou manipulací neoprávněnými osobami, ztrátou dat, smazáním nebo přístupem neautorizovaných osob.

10. Neručíme za bezpečnost dat během jejich přenosu na internetu.